[1]
J. M. Sancho Gil, “El més important no sempre és el més visible i valorat. El cas de la recerca educativa”, Rev. catalana pedagog., vol. 15, pp. 17–39, May 2019.