[1]
M. Teixidó i Planas, “Nota del president de la Societat Catalana de Pedagogia”, Rev. catalana pedagog., vol. 8, pp. 114–115, Nov. 2015.