Teixidó i Planas, M. (2012) “Sistema pedagògic i competències bàsiques”, Revista Catalana de Pedagogia, 7, pp. 213–248. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71728.001 (Accessed: 28 May 2024).