Saballs Teixidó, J. (2012) “"Aprendre a aprendre" a l’escola i a l’institut. Desenvolupament de la competència d’‘aprendre a aprendre’ a l’educació obligatòria”, Revista Catalana de Pedagogia, 7, pp. 137–162. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71648.001 (Accessed: 25 February 2024).