Estebanell Minguell, M. and Ferrés Font, J. (2012) “Competència per al tractament de la informació i competència digital”, Revista Catalana de Pedagogia, 7, pp. 99–111. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71629.001 (Accessed: 13 July 2024).