Iranzo i García, P. and Queralt i Catà, E. (2012) “Competència comunicativa lingüística. Ensenyar i aprendre a ser competent lingüísticament a l’educació obligatòria”, Revista Catalana de Pedagogia, 7, pp. 55–79. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71608.001 (Accessed: 14 June 2024).