Teixidó Saballs, J. (2012) “Presentació”, Revista Catalana de Pedagogia, 7, pp. 11–16. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71548.001 (Accessed: 25 July 2024).