Sarramona i López, J. (2012) “La Llei d’educació de Catalunya. Dimensió política i oportunitat pedagògica”, Revista Catalana de Pedagogia, 7, pp. 349–361. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71789.001 (Accessed: 5 March 2024).