Teixidó i Planas, M. (2009) “L’Ensenyament de les llengües a Catalunya : cap a un model català romanístic amb anglès com a llengua franca”, Revista Catalana de Pedagogia, 6, pp. 77–91. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/49493.001 (Accessed: 5 December 2023).