Burset Burillo, S. (2008) “La Transgressió en la representació plàstica: una mirada estàtica a l’estètica : una revisió a la didàctica de l’educació visual i plàstica”, Revista Catalana de Pedagogia, 5, pp. 63–75. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/33650.001 (Accessed: 22 February 2024).