Lorenzo i Galés, N., Portell i Llorca, A. and Serentill i Rubio, J. (2023) “Editorial”, Revista Catalana de Pedagogia, 24, pp. 1–3. doi: 10.2436/20.3007.01.192.