Macia Bordalba, M. (2023) “Acollida, comunicació i participació de les famílies d’origen estranger: llums i ombres de la relació família-escola”, Revista Catalana de Pedagogia, 24, pp. 17–36. doi: 10.2436/20.3007.01.194.