González Mingot, S. and Marín, V. I. (2023) “Les plataformes digitals a l’educació primària de Catalunya: una qüestió d’ètica”, Revista Catalana de Pedagogia, 24, pp. 4–16. doi: 10.2436/20.3007.01.193.