de la Fuente Castelló, R. M. (2023) “Una ciutat inteŀligent per a un món més sostenible: transformació educativa des de la pràctica a l’aula”, Revista Catalana de Pedagogia, 23(1), pp. 44–62. doi: 10.2436/20.3007.01.187.