Pumar Beltrán, N. and Guitart i Aced, R. (2021) “El Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania: la seva significació per als estudis de gènere a Catalunya”, Revista Catalana de Pedagogia, 21, pp. 59–70. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/149349 (Accessed: 11 December 2023).