Domingo, A. and Bayona-i-Carrasco, J. (2019) “Resultats escolars i immigració a Catalunya, 2011-2016: anàlisi demoespacial”, Revista Catalana de Pedagogia, 15, pp. 89–116. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/145749 (Accessed: 24 April 2024).