Sancho Gil, J. M. (2019) “El més important no sempre és el més visible i valorat. El cas de la recerca educativa”, Revista Catalana de Pedagogia, 15, pp. 17–39. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/145746 (Accessed: 24 April 2024).