Saballs Teixidó, Joan. 2012. “"Aprendre a Aprendre" a l’escola I a l’institut. Desenvolupament De La competència d’‘aprendre a Aprendre’ a l’educació obligatòria”. Revista Catalana De Pedagogia 7 (January):137-62. https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71648.001.