Macia Bordalba, Mònica. 2023. “Acollida, Comunicació I Participació De Les famílies d’origen Estranger: Llums I Ombres De La Relació família-Escola”. Revista Catalana De Pedagogia 24 (November):17-36. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.194.