Mayoral Ambròs, Núria, and Alba Ambrós-Pallarés. 2023. “L’aprenentatge a l’aire Lliure a Educació Infantil I primària a Catalunya”. Revista Catalana De Pedagogia 24 (November):37-54. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.195.