de la Fuente Castelló, Rosa Maria. 2023. “Una Ciutat inteŀligent Per a Un món més Sostenible: Transformació Educativa Des De La pràctica a l’aula”. Revista Catalana De Pedagogia 23 (1):44-62. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.187.