Buisan, Laia, and Montserrat Tesouro. 2015. “Motius Pels Quals Els Immigrants Aprenen Una Segona Llengua: El Català”. Revista Catalana De Pedagogia 8 (November):81-90. https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/139260.