Saballs Teixidó, J. (2012). "Aprendre a aprendre" a l’escola i a l’institut. Desenvolupament de la competència d’"aprendre a aprendre" a l’educació obligatòria. Revista Catalana De Pedagogia, 7, 137–162. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71648.001