Iranzo i García, P., & Queralt i Catà, E. (2012). Competència comunicativa lingüística. Ensenyar i aprendre a ser competent lingüísticament a l’educació obligatòria. Revista Catalana De Pedagogia, 7, 55–79. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71608.001