Domingo Villarreal, Àngel. (2012). Desplegament de competències bàsiques a l’educació obligatòria a Catalunya: de la regulació legal a l’aula. Revista Catalana De Pedagogia, 7, 35–53. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71588.001