Sarramona i López, J. (2012). La Llei d’educació de Catalunya. Dimensió política i oportunitat pedagògica. Revista Catalana De Pedagogia, 7, 349–361. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71789.001