Teixidó i Planas, M. (2009). L’Ensenyament de les llengües a Catalunya : cap a un model català romanístic amb anglès com a llengua franca. Revista Catalana De Pedagogia, 6, 77–91. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/49493.001