Burset Burillo, S. (2008). La Transgressió en la representació plàstica: una mirada estàtica a l’estètica : una revisió a la didàctica de l’educació visual i plàstica. Revista Catalana De Pedagogia, 5, 63–75. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/33650.001