Teixidó i Planas, M. (2005). Pedagogia necessària a l’escola, a la família, a la societat. Revista Catalana De Pedagogia, 3, 267–285. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/1699.001