Lorenzo i Galés, N., Portell i Llorca, A., & Serentill i Rubio, J. (2023). Editorial. Revista Catalana De Pedagogia, 24, 1–3. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.192