Macia Bordalba, M. (2023). Acollida, comunicació i participació de les famílies d’origen estranger: llums i ombres de la relació família-escola. Revista Catalana De Pedagogia, 24, 17–36. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.194