Mallart i Navarra, J., & Mallart-Solaz, A. (2023). Observació, discerniment i acció en una ecopedagogia per a l’Antropocè. Revista Catalana De Pedagogia, 24, 87–101. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.198