Mayoral Ambròs, N., & Ambrós-Pallarés, A. (2023). L’aprenentatge a l’aire lliure a educació infantil i primària a Catalunya. Revista Catalana De Pedagogia, 24, 37–54. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.195