Benítez Notario, G. (2023). Treball col·laboratiu com a proposta de formació continuada per als professionals del 3r cicle al Paraguai. Revista Catalana De Pedagogia, 24, 69–86. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.197