González Mingot, S., & Marín, V. I. (2023). Les plataformes digitals a l’educació primària de Catalunya: una qüestió d’ètica. Revista Catalana De Pedagogia, 24, 4–16. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.193