Méndez Ulrich, J. L., Rajadell Puiggròs, N., Duprat San Martín, M. F., Castells Tello, A., & Noguera Pigem, E. (2023). Els seminaris de pràctica reflexiva com a estratègia metodològica per al desenvolupament de competències professionals al grau de pedagogia. Revista Catalana De Pedagogia, 24, 55–68. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.196