de la Fuente Castelló, R. M. (2023). Una ciutat inteŀligent per a un món més sostenible: transformació educativa des de la pràctica a l’aula. Revista Catalana De Pedagogia, 23(1), 44–62. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.187