Pumar Beltrán, N., & Guitart i Aced, R. (2021). El Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania: la seva significació per als estudis de gènere a Catalunya. Revista Catalana De Pedagogia, 21, 59–70. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/149349