Domingo, A., & Bayona-i-Carrasco, J. (2019). Resultats escolars i immigració a Catalunya, 2011-2016: anàlisi demoespacial. Revista Catalana De Pedagogia, 15, 89–116. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/145749