(1)
González Vega, V. M.; Barceló i Sitges, J. M.; Metje Cadenas, A. Del Treball d’aula a Les competències bàsiques. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 311-329.