(1)
Mallart i Navarra, J. Competències Educatives. Revisió Conceptual, cronològica I bibliogràfica. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 249-281.