(1)
Boqué i Torremorell, M. C. Competència Social I Ciutadana. Aprendre a Ser Persona, a Conviure Amb Els Altres I a Habitar El món. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 197-212.