(1)
Callís i Franco, J.; Mallart Solaz, A. Adquisició I Desenvolupament De La competència matemàtica. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 113-135.