(1)
Estebanell Minguell, M.; Ferrés Font, J. Competència Per Al Tractament De La Informació I competència Digital. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 99-111.