(1)
Vallès Villanueva, J.; Calbó Angrill, M. Competència Cultural I artística. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 81-98.