(1)
Iranzo i García, P.; Queralt i Catà, E. Competència Comunicativa lingüística. Ensenyar I Aprendre a Ser Competent lingüísticament a l’educació obligatòria. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 55-79.