(1)
Domingo Villarreal, Àngel. Desplegament De competències bàsiques a l’educació obligatòria a Catalunya: De La Regulació Legal a l’aula. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 35-53.