(1)
Teixidó Saballs, J.; Felip Jacas, N. Les competències bàsiques a l’escola: De La Conceptualització a La Posada En pràctica. Un Camí Per Explorar. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 17-33.