(1)
Teixidó Saballs, J. Presentació. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 11-16.