(1)
Vilanou i Torrano, C. BesalĂș, Xavier. <i>Pedagogia Sense Complexos Contra Fatalistes I saberuts</I>. XĂ tiva: Edicions Del Grec, 2010. Rev. catalana pedagog. 2012, 7, 573-579.